Paulus kirke by Kjersti Os Mathisen

Paulus kirke på Birkelunden i Oslo er ferdigstilt og gjenåpnet. Prosjektet har fått oppmerksomhet i Aftenposten og NRK nyhetene. Paulus kirke inviterer til åpning og feiring med ulike arrangementer i november og desember.

Oppdragsgiver: Kirkelig fellesråd i Oslo

Kreativ sone by Kjersti Os Mathisen

Ombygging av deler av Sparebank1 sitt hovedkontor i Hammersborggata 2. Resepsjon og inngangsparti har fått en ansiktsløftning, og det er etablert en ny kaffebar ved inngangen. Kontorlokalene er oppgradert, og det er anlagt en stor kreativ sone sentralt i bygget. I den kreative sonen er det tilrettelagt for uformelle møter, private stillerom, vegger til å tegne på og henge opp utklipp, samt flere presentasjonsområder.
Interiør er tegnet av IARK


Sandnessund krematorium by Kjersti Os Mathisen

Vi har mottatt ferdigattest for det nye krematoriet i Tromsø, og gleder oss til å se det i bruk. Det fine vinterlyset gir bygget en flott ramme.


John Collets plass by Kjersti Os Mathisen

Vi gjorde i 2013 flere mulighetsstudier for Blindern Vel om oppgradering av John Collets plass i Oslo. Dette førte frem til at Bymiljøetaten i Oslo kommune i 2016 inviterte oss og to andre landskapsarkitektkontorer til en betalt konkurranse om utvikling av plassen og områdene rundt. Vårt endelige forslag «Trikkesløyfen» tok sikte på å bevare gamle spor og samtidig skape en skjermet, fleksibel og moderne plass. Plassen er utformet slik at beboere i lokalmiljøet selv får mulighet til å fylle plassen med aktiviteter og arrangementer.


AFTENPOSTEN by Kjersti Os Mathisen

Storgata 1-prosjektet er omtalt i Aftenposten denne uka. Vi har hatt et godt samarbeid med Byantikvaren, og er stolte av ferdigstillelsen av første fase i en omfattende rehabilitering. Hele fasaden i 1.etasje er ny, og alle vinduer oppover i bygget er byttet ut og tilbakeført til sin opprinnelige form. For tiden holder vi på med rehabiliteringen av kontorlokalene i bygget.

Byggherre er Sparebank1.

http://www.aftenposten.no/osloby/Forretningsgarder-far-tilbake-fasaden-608564b.html


Arendal krematorium by Kjersti Os Mathisen

Vi tegner nytt tilbygg til Arendal krematorium. Tilbygget er 370 m2 stort, og skal inneholde et nytt kremasjonsanlegg, nytt seremonirom, samt tekniske rom og personalrom. Oppdragsgiver er Arendal kommune.


SJØLYST PLASS by Kjersti Os Mathisen

Sjølyst plass skal utvikles til å bli et naturlig midtpunkt i bydelen, med et bilfritt og tilbaketrukket torg omkranset av nye restauranter, kafeer og butikker. Plassen skal fylles med uteservering og folkeliv, mens kontorlokalene rundt skal oppgraderes og tilrettelegges for nye leietagere. Samtlige bygg får nye inngangsparti, og store deler av fasadene skal oppgraderes.

Illustrasjonene er lagd av 3D Estate.


WELLA by Kjersti Os Mathisen

Wella har nå flyttet inn i sine nye lokaler i Nydalsveien 30B. Vi er svært fornøyde med resultatet, og ser frem til å gå videre med øvrige tomme lokaler i bygget.


KA20 nLogic by Kjersti Os Mathisen

nLogic er siste leietager i Karenslyst alle 20, så nå er hele bygget utleid. Til sammen har vi renovert nærmere 9600 m2 i dette bygget. Vi har hatt overordnet ansvar for arkitektur for alle lokalene og for interiørprosjekteringen i fellesarealer. Vi har jobbet med flere ulike interiørarkitekter i de ulike etasjene, nå sist med Pil Interiørarkitektur og Design hos nLogic. Bildene er fra nLogics lokaler som snart er ferdige.


Stabekk sentrum utvikling by Kjersti Os Mathisen

arkitektene as har sett på utviklingen av nedre Stabekk i Bærum kommune. Vi har sett på en oppgradering av torget og gårdsrommet, og foreslått flere nye påbygg og nybygg som både ivaretar den bevaringsverdige teglbebyggelsen samtidig som de forsterker de bymessige kvalitetene i området. Nybyggene er en blanding av forretnings- og kontorlokaler og leilighetsbygg.

Skissene ble nylig sendt til politisk behandling.


Øvre Spinderi studentboliger by Kjersti Os Mathisen

Vi bygget om den gamle industribebyggelsen i Nydalen Park til kontorer og andre næringsformål gjennom 1970- og 1980-årene. Nå skal Øvre Spinderi utvikles videre til 230 studentboliger. Det har vært viktig å ta vare på den særegne arkitekturen, samtidig som vi legger til rette for velfungerende sosiale rom og fellesfunksjoner. Hver studentleilighet har en robust og kompakt plan, med mange spesialløsninger som ivaretar identiteten til bygget.
Uterommene skal fylles med trær og grønt, samt restauranter, kafeer, og studentarrangementer.
Vi har levert rammesøknaden for prosjektet.


 

 

 

 

Røros krematorium ombygging by Kjersti Os Mathisen

I august 2010 vant vi konkurransen om ombyggingen av krematoriet på Røros. Det runde krematoriet har beholdt sin særegne form og vakre fasade, og den høytidelige stemningen er ytterligere forsterket i de ulike rommene. Arbeidsforholdene for krematørene er også betydelig forbedret,


STEINKJER KREMATORIUM by Kjersti Os Mathisen

Om‐ og tilbygging av eksisterende gravkapell med krematorium. Det eksisterende kapellet utgjør et stramt formet volum med bratte, valmede takflater. En lavere sidefløy og en mur avgrenser et beplantet gårdsrom nord for kapellet. Det nye båremottaket har flatt tak og fremstår som underordnet den eksisterende bygningen