SJØLYST PLASS by Kjersti Os Mathisen

Sjølyst plass skal utvikles til å bli et naturlig midtpunkt i bydelen, med et bilfritt og tilbaketrukket torg omkranset av nye restauranter, kafeer og butikker. Plassen skal fylles med uteservering og folkeliv, mens kontorlokalene rundt skal oppgraderes og tilrettelegges for nye leietagere. Samtlige bygg får nye inngangsparti, og store deler av fasadene skal oppgraderes.

Illustrasjonene er lagd av 3D Estate.


WELLA by Kjersti Os Mathisen

Wella har nå flyttet inn i sine nye lokaler i Nydalsveien 30B. Vi er svært fornøyde med resultatet, og ser frem til å gå videre med øvrige tomme lokaler i bygget.


KA20 nLogic by Kjersti Os Mathisen

nLogic er siste leietager i Karenslyst alle 20, så nå er hele bygget utleid. Til sammen har vi renovert nærmere 9600 m2 i dette bygget. Vi har hatt overordnet ansvar for arkitektur for alle lokalene og for interiørprosjekteringen i fellesarealer. Vi har jobbet med flere ulike interiørarkitekter i de ulike etasjene, nå sist med Pil Interiørarkitektur og Design hos nLogic. Bildene er fra nLogics lokaler som snart er ferdige.


Stabekk sentrum utvikling by Kjersti Os Mathisen

arkitektene as har sett på utviklingen av nedre Stabekk i Bærum kommune. Vi har sett på en oppgradering av torget og gårdsrommet, og foreslått flere nye påbygg og nybygg som både ivaretar den bevaringsverdige teglbebyggelsen samtidig som de forsterker de bymessige kvalitetene i området. Nybyggene er en blanding av forretnings- og kontorlokaler og leilighetsbygg.

Skissene ble nylig sendt til politisk behandling.


Øvre Spinderi studentboliger by Kjersti Os Mathisen

Vi bygget om den gamle industribebyggelsen i Nydalen Park til kontorer og andre næringsformål gjennom 1970- og 1980-årene. Nå skal Øvre Spinderi utvikles videre til 230 studentboliger. Det har vært viktig å ta vare på den særegne arkitekturen, samtidig som vi legger til rette for velfungerende sosiale rom og fellesfunksjoner. Hver studentleilighet har en robust og kompakt plan, med mange spesialløsninger som ivaretar identiteten til bygget.
Uterommene skal fylles med trær og grønt, samt restauranter, kafeer, og studentarrangementer.
Vi har levert rammesøknaden for prosjektet.


 

 

 

 

Røros krematorium ombygging by Kjersti Os Mathisen

I august 2010 vant vi konkurransen om ombyggingen av krematoriet på Røros. Det runde krematoriet har beholdt sin særegne form og vakre fasade, og den høytidelige stemningen er ytterligere forsterket i de ulike rommene. Arbeidsforholdene for krematørene er også betydelig forbedret,


STEINKJER KREMATORIUM by Kjersti Os Mathisen

Om‐ og tilbygging av eksisterende gravkapell med krematorium. Det eksisterende kapellet utgjør et stramt formet volum med bratte, valmede takflater. En lavere sidefløy og en mur avgrenser et beplantet gårdsrom nord for kapellet. Det nye båremottaket har flatt tak og fremstår som underordnet den eksisterende bygningen


BREEAM NOR EXCELLENT by Kjersti Os Mathisen

Hyggelig lesning i forrige utgave av NæringsEiendom. Asker Panorama er en av de beste BREEAM_NOR-byggene i Norge.


Vollen ungdomsskole by Kjersti Os Mathisen

Vollen ungdomsskole ble prosjektert av oss på begynnelsen av 2000-tallet, og ble utpekt til Utdanningsdirektoratets demonstrasjonsskole for årene 2005-2007. Da vi ble forespurt om å prosjektere to nye påbygg valgte vi å utføre disse i samme stil og materiale. Påbyggene ble nettopp tatt i bruk.


Bygging i kulda by Kjersti Os Mathisen

Krematoriet på Sandnessund utenfor Tromsø har begynt å reise seg over den snødekte bakken.


Eikelund skole by Tea Eskleand

3.etasje i den gamle industribygningen i Nydalsveien 30B har fått en ny leietager; Eikelund skole.

De nye lokalene er lyse og luftige, med god takhøyde og lette farger. De integrerte nisjene i gangen brukes flittig av elevene, og her kan de også stille ut de mange kunstprosjektene sine. Nisjenes varme farge skaper en god stemning, samtidig som den tar opp igjen fargene fra teglbygningene i området.

Løse møbler er prosjektert i samarbeid med Zinc.


Gamlebyen gravlund by Tea Eskleand

Vi har akkurat satt i gang med prosjekteringen av et nytt driftsbygg på Gamlebyen Gravlund.


Øvre Spinderi studentboliger by Tea Eskleand

Vi bygget om den gamle industribebyggelsen i Nydalen Park til kontorer og andre næringsformål gjennom 1970 og -80 årene. Nå skal Øvre Spinderi utvikles videre til 230 studentboliger.


Krematorium byggestart by Tea Eskleand

Endelig er vi i gang med byggingen av Sandnessund krematorium.

Vi vant prosjektet i en arkitektkonkurranse i fjor høst.


Storgata 1 – byggestart by Tea Eskleand

Rehabiliteringen av fasaden i Storgata 1 har akkurat startet. 1. og 2.etg skal delvis tilbakeføres til slik det opprinnelig ble bygget i 1901. Dette innebærer at granittpilarene skal føres ned til bakken igjen, og at nytt etasjebånd bygges i granitt. De nye vinduene skal ha soldempende egenskaper slik at det ikke er behov for markiser eller annen solskjerming. Bildene viser dagen situasjon og slik bygget så ut tidlig 1900-tallet.


Driftsbygning Østre Aker by Tea Eskleand

Vi er i gang med skisser for et nytt driftsbygg på Østre Aker kirkegård. Gravferdsetaten ønsker et moderne driftsbygg som passer inn i de verdige omgivelsene.


Paulus kirke by Tea Eskleand

Paulus kirke er en flott langkirke i tegl, inspirert av tysk gotikk. Den ligger ved Paulus plass i Thorvald Meyers gate 31 og ble innviet i 1892. Kirken ble opprinnelig tegnet av arkitekten Henrik Bull i 1889 og er et kulturminne i dag.

Vi holder på med arkitekturprosjektering av innvendige rehabiliterings- og ombyggingsarbeider i oppdrag av Kirkelig fellesråd i Oslo.