INTERIØR

arkitektene as har bred erfaring med innredning for ulike typer brukere. Mange av interiøroppgavene har vært en naturlig fortsettelse av våre etablerte arkitektoppdrag. Andre har vært rene innredningsoppdrag i eksisterende eiendommer eller i bygg som planlegges av andre arkitekter.

Vi legger vekt på å holde oss oppdatert om trender og tendenser i innredningsbransjen. Vår erfaringsbakgrunn har gitt oss kunnskap om ønsker og behov i forskjellige typer virksomheter og organisasjoner. Vi har utviklet prosesser som raskt fører frem til hensiktsmessige planløsninger og valg av innredninger.