KREMATORIER

arkitektene as har siden 1999 opparbeidet en særlig kompetanse omkring krematorier. Våre medarbeidere har gjennom deltagelse i nordiske kurs og fagseminarer, og ved studiereiser og ved langvarig samarbeid med internasjonaleressurspersoner i bransjen vunnet innsikt i de fleste problemstillingene ved planlegging, bygging og drift av krematorier.

Kontoret er engasjert i et stort antall norske krematorier.  Oppdragene varierer fra rene utredninger og rådgivning til utvikling, kontrahering og gjennomføring av krematorier og kremasjonsanlegg.

Espen Eskeland foreleser ved kurs og fagdager for krematorieeiere og deltar i utdannelsen av norske krematører.