Ramme Gård - Universet by Kjersti Os Mathisen

Ramme Gård «Universet» er et nytt flerbruksbygg for Ramme Gård. Det historiserende mursteinsbygget med tilsluttet glasshus er i viktoriansk stil og skal brukes som adkomstområde med gårdsbutikk og selskapslokale. Selve Ramme Gård er en økologisk gårdsbedrift med museum og overnattingsmuligheter i Fjordhotellet. Edvard Munch bodde og arbeidet på Nedre Ramme i en årrekke fra 1910. Gårdens museumsdel er tilegnet hans verk og tid.

Brutto areal: ca. 340 m2
Oppdragsgiver: Ramme Gård Petter Olsen
Ansvarlig: Carl-Christoph Jantzen / Tale Øien

Parallelloppdrag John Collets plass by Kjersti Os Mathisen

Vi gjorde i 2013 flere mulighetsstudier for Blindern Vel om oppgradering av John Collets plass i Oslo. Dette førte frem til at Bymiljøetaten i Oslo kommune i 2016 inviterte oss og to andre landskapsarkitektkontorer til en betalt konkurranse om utvikling av plassen og områdene rundt. Vårt endelige forslag «Trikkesløyfen» tok sikte på å bevare gamle spor og samtidig skape en skjermet, fleksibel og moderne plass. Plassen er utformet slik at beboere i lokalmiljøet selv får mulighet til å fylle plassen med aktiviteter og arrangementer.

Ansvarlig: Per Halle
Oppdragsgiver: Blindern Vel

Parallelloppdrag Seut Brygge - boliger by Kjersti Os Mathisen


Høsten 2016 deltok vi i en begrenset konkurranse hvor vi så på utvikling av det nye boligområdet ved Seut-elven i Fredrikstad. Vårt konsept er en bebyggelse som slynger seg langs elven og som danner en støyskjerm mot motorveien. Boligene er vist i fire ulike byggetrinn, hvor de ulike byggetrinnene er forskjøvet i forhold til hverandre slik at bebyggelsen visuelt blir brutt opp både mot innfartsåren og mot elven. Sol, utsikt og uteareal for hver enkelt av de 130 leilighetene er vektlagt.

Brutto areal: ca. 120 000 m2
Ansvarlig: Birte Burau / Tale Øien
Oppdragsgiver: Seut Brygge AS

Parallelloppdrag Økern by Kjersti Os Mathisen

Høsten 2015 deltok vi i en begrenset idekonkurranse hvor vi så på den fremtidige utviklingen av Økernområdet.
Målsetningen er å transformere bydelen til et urbant område med bymessige kvaliteter, samtidig som stedets spesielle karakter bevares. Et nytt trafikkonsept frigjør Kabelgata til gående og syklende. Kabelgata og torget ved signalbygget Oxer Tower blir hjertet i området. En blanding av boliger og næring bygges rundt, samtidig som det tilrettelegges for store grøntområder. De verneverdige fasadene mot Kabelgata bevares, og gir hovedgata en egen identitet.

Brutto areal: 100 000 -500 000 m2
Oppdragsgiver: Oxer Eiendom
Ansvarlig: Carl Engblom / Birte Burau


Kulturhus og ruinpark by Kjersti Os Mathisen


På oppdrag fra Kulturetaten har vi laget et skisseforslag på hvordan området rundt Kongsgården og lokomotivverkstedet i Bispegaten 16 kan utvikles videre.
Vi har åpnet opp hallens førsteetasje mot borggården, og fremhevet de gamle murene med volumer i cortenstål. Murene gamle plassering markeres også i gulvet inne i hallen.

Oppdragsgiver: Kulturetaten
Ansvarlig: Ingrid M. Gabrielsen / Per Halle

Vi syns hovedgrepet gir en harmoni til området, og vi tror at det nye
uterommet vil være et vakkert bakteppe til historien som skal
formidles her.  

Parallelloppdrag Asker Arena by Tea Eskleand


Vi har deltatt i en begrenset arkitektkonkurranse om nytt kontorbygg ved Drengsrudbekken. Vi ble premiert med 2.plass.
Asker Arena er et kontorbygg med et dynamisk og spennende atrium, fine fellesarealer og fleksible kontorlokaler.

Brutto areal: ca. 29 000m2
Ansvarlig: Tale Øien / Per Halle / Kjersti Os Mathisen

Sandnessund krematorium by Tea Eskleand


Vi vant konkurransen om å tegne nytt krematorium med tilhørende driftsbygning i Tromsø i 2014.
Vi ble inspirert av vindens lek med det vakre vinterlandskapet. Bygget består av et gårdsrom, et større areal knyttet til drift av krematoriet, hage med minnevegg og seremonirom. Bygget ble ferdigstilt vinteren 2017.

 

 

 

 

Brutto areal: ca. 1700m2
Oppdragsgiver: Tromsø kommune
Ansvarlig: Espen Eskeland / Carl Engblom / Kjersti Os Mathisen

Asker Panorama by Tea Eskleand


Kontorbygget består av to parallellforskjøvne parenteser med et sammenbindende glassatrium som inneholder fellesfunksjonene. Buene i utformingen understreker og utnytter tomtas form. Takene følger terrengfallet i området, og gir en fantastisk utsikt over Asker og fjorden. Drengsrudbekken er gravd opp, og sildrer åpent forbi bygningskroppen fra det etablerte vannspeilet ved hovedinngangen. Fokus på energivennlige løsninger har vært viktig, og bygget har oppnådd BREEAM-NOR Excellent-standard. De første leietagerne flyttet inn rundt årsskiftet 2013/2014.

LARK: Cowi AS

Brutto areal: 32.000m2
Oppdragsgiver: Oxer Eiendom
Ansvarlig: Tale Øien / Birte Burau / Carl Engblom

Ryen minigjenbruksstasjon by Tea Eskleand


Prosjektet omfatter en overdekket avfallsrampe, mottak for spesialavfall, hageavfallsmottak, garasje/lager/verksted, administrasjonsbygning, publikumstoalett, kømagasin og adgangskontroll. Store deler av anlegget skal ha visuell skjerming pga. nærhet til urbane områder med byutvikling.

Anlegget skal håndtere kø på egen tomt for ikke å bidra til trafikkproblemene rundt Ryenkrysset. Anlegget må være fleksibelt og kunne håndtere nye fraksjoner og endrede behov.

Anlegget ferdigstilles i 2018.

Brutto areal: ca. 9 daam2
Oppdragsgiver: Renovasjonsetaten i Oslo (REN)
Ansvarlig: Ingrid M. Gabrielsen / Per Halle

Elvebredden Hotell by Tea Eskleand


I forbindelse med reguleringen av Sentrumsplanen for Kongsberg gjorde vi et spennende skisseprosjekt ved elvebredden til Numedalslågen. Prosjektet var et hotell med tilhørende parkeringshus plassert i tilknytning til Teknologiparken. Det ble lagt spesiell stor vekt på energiteknologi.

Konseptet bygde på en stor grad av fleksibilitet med kombileiligheter i tillegg til vanlige dobbeltrom, der 1 dobbeltrom og 1 minisuite kan slås sammen til en fullverdig leilighet. Dette er spesielt gunstig med tanke på langtidsopphold i jobbsammenheng eller familieferie.

Oppdragsgiver: OKK entreprenør AS
Ansvarlig: Tale Øien / Carl-Christoph Jantzen

Alfaset krematorium by Tea Eskleand


arkitektene as, Dyrvik Arkitekter AS og Grindaker AS Landskapsarkitekter vant i 2006 en nordisk arkitektkonkurranse om et nytt krematorium på Alfaset gravlund i Oslo. Alfaset krematorium ble åpnet sommeren 2009. Anlegget er med sine fire ovner ett av nordens største og mest moderne krematorier.

Brutto areal: 2.500m2
Oppdragsgiver: Oslo kommune, gravferdsetaten
Ansvarlig: Espen Eskeland

Vollen ungdomsskole by Tea Eskleand


Fire-parallell ungdomsskole med spesialavdeling. Prosjektet skal utvikles til et sammensatt nærmiljøsenter med bibliotek, ungdomsklubb og ulike kulturtilbud. Skolen ble utpekt til Utdanningsdirektoratets demonstrasjonsskole for årene 2005-2007.

To påbygg ble ferdigstilt i 2016.

Brutto areal: 8.500m2
Oppdragsgiver: Asker kommune, eiendomsforvaltningen
Ansvarlig: Espen Eskeland

Fornebuveien 12 tomannsboliger by Tea Eskleand


Boligene ligger på Lysaker i Bærum kommune og ble ferdigstilt i 2012. Prosjektet består av to tomannsboliger i en bratt skråning. Boligene er nøye plassert i terrenget både med tanke på bevaring av vegetasjon, sol- og utsynsforhold. De har store vindusflater og solrike takterrasser. Det har vært et mål å skape gode og fleksible planløsninger.

Brutto areal: 720m2
Oppdragsgiver: Edith Roger / Inveto prosjekt AS v/Tom Bjørvik
Ansvarlig: Tale Øien / Carl-Christoph Jantzen

Konkurranse Lillestrøm by Tea Eskleand


Arkitektene as deltok i et parallelloppdrag om utviklingen av et sentrumskvartal i Lillestrøm i 2011.

Brutto areal: 27.225m2
Oppdragsgiver: Lillestrømbanken Eiendom
Ansvarlig: Tale Øien/Skule Marstein/Vera Langfeldt

Borgenfaret borettslag by Tea Eskleand


Borgenfaret borettslag vil stå ferdig i løpet av høsten 2013. Prosjektet består av ti boenheter og fellesarealer, og er spesialtilpasset unge voksne med forskjellig type og grad av omsorgsbehov. Boenhetene er organisert rundt en hage, med en felles fløy i midten. Hovedfokus har vært å skape et bygg med hjemlig karakter.

Brutto areal: 900m2
Oppdragsgiver: Borgenfaret borettslag
Ansvarlig: Espen Eskeland / Per Halle
 

Box Park Aker Brygge by Tea Eskleand


Hele området på Aker Brygge skal frem mot 2015 gjennomgå en betydelig oppgradering og forskjønnelse. I forbindelse med denne oppgraderingen er det etablert en midlertidig Box Park med spennende butikker og kafeer. Flere kjente merker har inntatt de 24 spesialdesignede containere som er plassert på Stranden og Bryggetorget på Aker Brygge. Hver container er på 30 kvm, men flere leietagere har slått sammen flere enheter for å få mer plass. I tilknytning til kafeene er det hyggelige uteserveringer. Box Park åpnet i sommer, og skal stå i to år.

Brutto areal: 720m2
Oppdragsgiver: Norwegian Property
Ansvarlig: Tale Øien / Vera Langfeldt