Parallelloppdrag Økern / by Kjersti Os Mathisen

Høsten 2015 deltok vi i en begrenset idekonkurranse hvor vi så på den fremtidige utviklingen av Økernområdet.
Målsetningen er å transformere bydelen til et urbant område med bymessige kvaliteter, samtidig som stedets spesielle karakter bevares. Et nytt trafikkonsept frigjør Kabelgata til gående og syklende. Kabelgata og torget ved signalbygget Oxer Tower blir hjertet i området. En blanding av boliger og næring bygges rundt, samtidig som det tilrettelegges for store grøntområder. De verneverdige fasadene mot Kabelgata bevares, og gir hovedgata en egen identitet.

Brutto areal: 100 000 -500 000 m2
Oppdragsgiver: Oxer Eiendom
Ansvarlig: Carl Engblom / Birte Burau