Parallelloppdrag Seut Brygge - boliger / by Kjersti Os Mathisen


Høsten 2016 deltok vi i en begrenset konkurranse hvor vi så på utvikling av det nye boligområdet ved Seut-elven i Fredrikstad. Vårt konsept er en bebyggelse som slynger seg langs elven og som danner en støyskjerm mot motorveien. Boligene er vist i fire ulike byggetrinn, hvor de ulike byggetrinnene er forskjøvet i forhold til hverandre slik at bebyggelsen visuelt blir brutt opp både mot innfartsåren og mot elven. Sol, utsikt og uteareal for hver enkelt av de 130 leilighetene er vektlagt.

Brutto areal: ca. 120 000 m2
Ansvarlig: Birte Burau / Tale Øien
Oppdragsgiver: Seut Brygge AS