Kulturhus og ruinpark / by Kjersti Os Mathisen


På oppdrag fra Kulturetaten har vi laget et skisseforslag på hvordan området rundt Kongsgården og lokomotivverkstedet i Bispegaten 16 kan utvikles videre.
Vi har åpnet opp hallens førsteetasje mot borggården, og fremhevet de gamle murene med volumer i cortenstål. Murene gamle plassering markeres også i gulvet inne i hallen.

Oppdragsgiver: Kulturetaten
Ansvarlig: Ingrid M. Gabrielsen / Per Halle

Vi syns hovedgrepet gir en harmoni til området, og vi tror at det nye
uterommet vil være et vakkert bakteppe til historien som skal
formidles her.