Ramme Gård - Universet / by Kjersti Os Mathisen

Ramme Gård «Universet» er et nytt flerbruksbygg for Ramme Gård. Det historiserende mursteinsbygget med tilsluttet glasshus er i viktoriansk stil og skal brukes som adkomstområde med gårdsbutikk og selskapslokale. Selve Ramme Gård er en økologisk gårdsbedrift med museum og overnattingsmuligheter i Fjordhotellet. Edvard Munch bodde og arbeidet på Nedre Ramme i en årrekke fra 1910. Gårdens museumsdel er tilegnet hans verk og tid.

Brutto areal: ca. 340 m2
Oppdragsgiver: Ramme Gård Petter Olsen
Ansvarlig: Carl-Christoph Jantzen / Tale Øien