Vollen ungdomsskole / by Tea Eskleand


Fire-parallell ungdomsskole med spesialavdeling. Prosjektet skal utvikles til et sammensatt nærmiljøsenter med bibliotek, ungdomsklubb og ulike kulturtilbud. Skolen ble utpekt til Utdanningsdirektoratets demonstrasjonsskole for årene 2005-2007.

To påbygg ble ferdigstilt i 2016.

Brutto areal: 8.500m2
Oppdragsgiver: Asker kommune, eiendomsforvaltningen
Ansvarlig: Espen Eskeland