REHABILITERING

Inngrep i eldre bygninger krever kjennskap til tidligere byggeskikk og evne til å identifisere og prioritere ressurser i bygningenes opprinnelige utforming og konstruksjoner. Et slik utgangspunkt er nødvendig for å kunne utvikle bestående eiendommer på mest hensiktsmessige måte.
Vi har etter utvikling av nær 200 000kvm industri- og lagereiendommer i Nydalen Park, Oslo havn og andre steder fått betydelig erfaring innen området.

Vi har lært å se muligheter i eksisterende bygningsmasse og å finne de beste tekniske og formale virkemidler i det enkelte prosjekt.

Våre medarbeidere har gjennom mange år opparbeidet gode relasjoner til antikvariske myndigheter og fått innsikt i deres vurderinger.