H9 auditorium / by Kjersti Os Mathisen

Brutto areal: 90m2
Oppdragsgiver: Sparebank1
Ansvarlig: Kjersti Os Mathisen

 

Nytt auditorium i kontorbygg i Oslo sentrum. 
De stemningsskapende lysstripene endres etter behov, både i farge og intensitet. 

De blå fargetonene fra tilstøtende kantine er tatt med videre inn i auditoriet.