Havnelageret / by Kjersti Os Mathisen


Brutto areal: ca. 41 000 m2
Oppdragsgiver: Oslo Havnelager.
Senere Helikopterservice og Steen&Strøm
Ansvarlig: Tale Øien

Hovedombygging, underbygg og innredning av verneverdig lagerbygg fra 1. verdenskrig til kontorformål. Ombyggingsarbeidene ble ferdigstilt i 1985.