Øvre Spinderi studentboliger / by Kjersti Os Mathisen

Vi bygget om den gamle industribebyggelsen i Nydalen Park til kontorer og andre næringsformål gjennom 1970- og 1980-årene. Nå skal Øvre Spinderi utvikles videre til 230 studentboliger. Det har vært viktig å ta vare på den særegne arkitekturen, samtidig som vi legger til rette for velfungerende sosiale rom og fellesfunksjoner. Hver studentleilighet har en robust og kompakt plan, med mange spesialløsninger som ivaretar identiteten til bygget.
Uterommene skal fylles med trær og grønt, samt restauranter, kafeer, og studentarrangementer.

Vi har levert rammesøknaden for prosjektet.

Brutto areal: 12 000 m2
Oppdragsgiver: Avantor AS
Ansvarlig: Tale Øien / Carl-Christoph Jantzen /
Kjersti Os Mathisen