OM OSS

arkitektene as har siden 1977 planlagt og gjennomført prosjekter med et samlet areal på mer enn 500 000kvm. Våre viktigste arbeidsområder er krematorier og krematorieteknikk, utvikling og rehabilitering av eksisterende bygninger, nybygg med god miljøprofil (BREEAM NOR Excellent), og interiørprosjekter. 
Kontoret har også utviklet en særlig kunnskap rundt prosjekteringen av gjenvinnings- og renovasjonsanlegg, og har gjennomført flere store reguleringsprosjekter. Kontoret jobber både med private og offentlige aktører, og deltar jevnlig i arkitektkonkurranser.

Vi har profesjonelle oppdragsgivere som stiller store krav til vår kreativitet og gjennomføringsevne. Vi inspireres av våre byggherrer og våre medarbeidere utvikler stadig sin kompetanse gjennom erfaring, kurs og konkurranser.

Vi bruker vår kunnskap og erfaring til å forme tjenlige bygg for våre oppdragsgivere. Våre prosjekter skal være økonomisk og miljømessig bærekraftige og uttrykt i et varig moderne formspråk.