Personvernerklæring


1        KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder og leverandører:
Navn, adresse, stilling, telefonnummer, e-postadresse, organisasjonsnummer, evt øvrige referanser i faktureringssammenheng.
Vår korrespondanse med våre kunder blir også lagret for dokumentasjon og evt. etterprøving av avtaler, kontrakter og prosjekter. Det vil være mulighet for at virksomhetene her uoppfordret har sendt oss personopplysninger i sammenheng med pågående, tidligere, evt fremtidige prosjekter og samarbeid. Vi oppfordrer til konfidensialitet.

2        BEHANDLINGSANSVARLIG
arkitektene as er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger. 

3        DELING AV OPPLYSNINGER AV TREDJEPARTER
For å kunne utføre våre tjenester og oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtale, deles nødvendige opplysninger med relevante deltakere i de til enhver tid aktuelle prosjekter, vår databehandler Tripletex as for fakturerings-, prosjektstyrings- og regnskapssystem, med revisor, det offentlige, bank og forsikring.
Vi vil for øvrig ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

4        BEHANDLINGSGRUNNLAG
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse benyttes for å oppfylle en avtale inngått mellom vår bedrift og deg som kunde. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Informasjon om fakturering benyttes for å oppfylle krav i bokføringsloven. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (c).

5        FORMÅLET MED BEHANDLINGEN
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

6        SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER
Opplysninger vi har mottatt fra våre kunder vil lagres i vårt register inntil endelig sluttoppgjør er mottatt, samt i garantitiden i henhold til NS 8401 / NS 8402.
Alle opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil i henhold til lovens krav lagres i inntil 5 år.

7        INFORMASJONSSIKKERHET
Vi sikrer dine personopplysninger ved fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

8        RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du vil i den forbindelse kunne kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9        KONTAKTINFORMASJON
Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til:

arkitektene as
Bogstadveien 7a2
0355 Oslo  
                               

eller som e-post til:  post@arkitekteneas.no