Øvre Spinderi studentboliger / by Tea Eskleand

Vi bygget om den gamle industribebyggelsen i Nydalen Park til kontorer og andre næringsformål gjennom 1970 og -80 årene. Nå skal Øvre Spinderi utvikles videre til 230 studentboliger.