Arendal krematorium / by Kjersti Os Mathisen

Vi tegner nytt tilbygg til Arendal krematorium. Tilbygget er 370 m2 stort, og skal inneholde et nytt kremasjonsanlegg, nytt seremonirom, samt tekniske rom og personalrom. Oppdragsgiver er Arendal kommune.