Bygging Karenslyst allè 20 / by Tea Eskleand

Kantine og inngangsparti i Karenslyst alle 20 er ferdige. Innvendige arbeider i etasjene pågår fremdeles.