Parallelloppdrag Tromsø / by Tea Eskleand

Vi er invitert til deltagelse i en begrenset prosjektkonkurranse av et nytt krematorium med seremonisal og driftsbygning på Sandnessund gravlund i Tromsø. Konkurransen vil bli avgjort i løpet av sommeren.

Oppgaven er sammensatt og spennende, og vi gleder oss til å bli inspirert av det flotte lyset og den majestetiske naturen i nærmiljøet.

De andre inviterte kontorene er:
Pushak
Link
Ratio
Rambøll