Scandic hotell Sjølyst plass / by Kjersti Os Mathisen

Scandic hotell Sjølyst plass har oppgradert sine fasiliteter og utvidet kapasiteten betraktelig. Hele nabobygget er tatt i bruk av hotellet, og en ny glassgang forbinder de to byggene. Fasadene er oppgradert og har fått nye store vindusfelt, og det er også etablert en ny passasje fra gaten og inn på plassen. Begge byggene har nye inngangspartier.
Hotellet huser nå 305 flotte rom, nytt treningsrom, nye fellesområder, kurs- og konferanseavdeling og ny restaurant og uteservering. Hotellet har åpnet igjen, og vi syns det ble veldig flott.

Arbeidet med plassen rundt pågår fremdeles.