Torshov kirke / by Kjersti Os Mathisen

Torshov kirke er en langkirke fra 1958, og regnes gjerne som landets første arbeidskirke. Kirken ble tegnet av Ulf Nyquist og Per Sunde. Vi arbeider med restaureringen av kirken. Fasade, dører, vinduer, blyglasskunst og smijernsarbeider restaureres, og det gjøres innvendige ombygginger særlig i kirkens utleie- og arbeidsdel.