Kristiansund krematorium / by Tea Eskleand


Krematoriets interiør ble prosjektert av oss.
Det nye krematoriet ble satt i drift våren 2011.

Brutto areal: 450m2
Oppdragsgiver: Kristiansund kirkelige fellesråd
Ansvarlig: Espen Eskeland / Iver Hoveid