Ålesund krematorium / by Tea Eskleand


Oppdraget omfatter prosjektering, kontrahering og oppfølging av nytt, frittliggende krematorium nær øvre gravlund i Ålesund. Anlegget ble satt i drift i november 2011.

Brutto areal: 500m2
Oppdragsgiver: Ålesund kirkelige fellesråd
Ansvarlig: Espen Eskeland / Ola Hansen