Steinkjer krematorium / by Kjersti Os Mathisen


Om‐ og tilbygging av eksisterende gravkapell med krematorium. Det eksisterende kapellet utgjør et stramt formet volum med bratte, valmede takflater. En lavere sidefløy og en mur avgrenser et beplantet gårdsrom nord for kapellet. Det nye båremottaket har flatt tak og fremstår som underordnet den eksisterende bygningen.

Brutto areal: ca. 210 m2
Oppdragsgiver: Steinkjer kommune
Ansvarlig: Espen Eskeland / Birte Burau