Nedre Skøyen vei 7 / by Tea Eskleand


arkitektene as jobber med detaljregulering av et hybelhus for omsorgstrengende personer. Nybygget erstatter eksisterende hus som rives i forbindelse med utbygging av veien.

Forholdet til det bevaringsverdige Sofienlund er viktig og nybygget plasseres slik at det, som Sofienlund, oppleves som ”et bygg i det grønne”.

Brutto areal: 850m2
Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF
Ansvarlig: Tale Øien / Carl-Christoph Jantzen