Asker Byggeskikkspris 2014 / by Tea Eskleand

Vi har fått Byggeskikksprisen for Asker Panorama!

Juryens begrunnelse er at prosjektet har en forbilledlig utforming, hvor man i særlig grad har ivaretatt verdier i landskap og miljø. Juryen sier at bygget er et nytt landemerke for utviklingen av Asker som regional næringsklynge. De flotte fellesområdene og miljøambisjonene ble også rost.