Rammeavtale / by Tea Eskleand

Vi har fått en rammeavtale for arkitekttjenester tilknyttet kirkebygg for Gravferdsetaten og Kirkelig fellesråd i Oslo. Av totalt 13 deltagende kontorer er tre plukket ut som vinnere. Vi ser frem til å starte med de nye oppdragene og til å bygge videre på den erfaringen vi allerede har opparbeidet oss på denne typen bygg.