Boligprosjekt / by Tea Eskleand

Vi jobber for tiden med utviklingen av et sentrumsområde i Bærum. I den forbindelsen utarbeider vi et skisseprosjekt for et nytt boligprosjekt.