Driftsbygning Østre Aker / by Tea Eskleand

Vi er i gang med skisser for et nytt driftsbygg på Østre Aker kirkegård. Gravferdsetaten ønsker et moderne driftsbygg som passer inn i de verdige omgivelsene.