Paulus kirke / by Tea Eskleand

Paulus kirke er en flott langkirke i tegl, inspirert av tysk gotikk. Den ligger ved Paulus plass i Thorvald Meyers gate 31 og ble innviet i 1892. Kirken ble opprinnelig tegnet av arkitekten Henrik Bull i 1889 og er et kulturminne i dag.

Vi holder på med arkitekturprosjektering av innvendige rehabiliterings- og ombyggingsarbeider i oppdrag av Kirkelig fellesråd i Oslo.