Parallelloppdrag / by Tea Eskleand

Vi skal levere et forslag på utforming av ny gjenvinningsstasjon med hageavfallsmottak, administrasjonsbygg og garasjer. Stasjonen skal ligge på Lørenskog, og vi vil fokusere på god trafikkflyt og nytenkende arkitektur. Vi har gjennomført flere lignende prosjekter sammen med Sweco, og gleder oss til en spennende konkurransetid sammen med dem. Forslaget skal leveres etter sommeren.

Andre inviterte kontorer er L2 Arkitekter og Asplan Viak.