Gjøvik krematorium / by Tea Eskleand


Nytt krematorium i tilbygg til eksisterende gravkapell.
Byggearbeidene ble avsluttet våren 2010.

Brutto areal: 450m2
Oppdragsgiver: Gjøvik kirkelige fellesråd
Ansvarlig: Espen Eskeland / Carl Christoph Jantzen