Kristiansund krematorium / by Tea Eskleand


Nytt krematorium i tilknytning til eksisterende gravkapell på Kirkelandet gravlund. Anlegget ble satt i drift våren 2011.

Brutto areal: 450m2
Oppdragsgiver: Kristiansund kirkelige fellesråd
Ansvarlig: Espen Eskeland / Iver Hoveid