Borgenfaret borettslag / by Tea Eskleand


Borgenfaret borettslag vil stå ferdig i løpet av høsten 2013. Prosjektet består av ti boenheter og fellesarealer, og er spesialtilpasset unge voksne med forskjellig type og grad av omsorgsbehov. Boenhetene er organisert rundt en hage, med en felles fløy i midten. Hovedfokus har vært å skape et bygg med hjemlig karakter.

Brutto areal: 900m2
Oppdragsgiver: Borgenfaret borettslag
Ansvarlig: Espen Eskeland / Per Halle