Drengsrudbekken / by Kjersti Os Mathisen


Brutto areal: ca. 59 100 m2 BRA
Oppdragsgiver: OKK Entreprenør
Ansvarlig: Tale Øien / Carl-Christoph Jantzen

 

 

Området ved Drengsrudbekken ble i 2010 regulert til nye næringsformål. Reguleringsplanen hensyntar blant annet Drengsrudbekken og det skrånende landskapsdraget.

Reguleringsarbeid ble utført sammen med COWI.