Stabekk / by Kjersti Os Mathisen

arkitektene as har sett på utviklingen av nedre Stabekk i Bærum kommune. Vi har sett på en oppgradering av torget og gårdsrommet,
og foreslått flere nye påbygg og nybygg som både ivaretar den bevaringsverdige teglbebyggelsen samtidig som de forsterker de bymessige kvalitetene i området. Nybyggene er en blanding av forretnings- og kontorlokaler og leilighetsbygg.

Skissene ble nylig sendt til politisk behandling.

Brutto areal: 7.000m2
Oppdragsgiver: Stabekkhusene AS, Leif Gundersen, Rom eiendom AS
Ansvarlig: Birte Burau / Espen Eskeland