Maridalsveien 300 / by Kjersti Os Mathisen

Komplett reguleringsforslag for Maridalsveien 300 er sendt kommunen. Forslaget viser hvordan det er tenkt mindre rekkehus mot småhusbebyggelsen, og en utvidelse av det eksisterende kontorbygget både oppover og nordover. Kontorvolumene vil fungere som en skjerm mot de store trafikksystemene som ligger nord-øst for tomten.

Oppdragsgiver: Sparebank1 AS
Ansvarlig: Ingrid Gabrielsen / Birte Burau / Tale Øien