Vårveien 53 / by Tea Eskleand


Detaljregulering for ny minigjenbruksstasjon på Ryen. Tomten brukes i dag til diverse industrielle aktiviteter, samt mottak for farlig avfall fra næringskunder. En aktuell problemstilling har vært forholdet til ønsket bymessig utvikling i området og de trafikale konsekvensene av etableringen av en bilbasert minigjenbruksstasjon.

Arbeidet har bestått i skisser på plassering av minigjenbruksstasjonen, arbeid med utredninger og argumentasjon rundt valget av tomt, samt utarbeiding av underlag til reguleringssaken.

Brutto areal: Ca. 9 daam2
Oppdragsgiver: Renovasjonsetaten i Oslo (REN)
Ansvarlig: Ingrid M. Gabrielsen / Per Halle