Haraldrudveien 20 / by Tea Eskleand


Arkitektene as ble i 2011 engasjert til utarbeidelse av en samlet reguleringsplan for flere eiendommer på Haraldrud. Planområdet skal legge til rette for mottak og håndtering av ulike typer avfall, herunder gjenvinning og forbrenning. Arbeidet utføres i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)

Brutto areal: 125.000m2
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Renovasjonsetaten (REN)
Ansvarlig: Ingrid Mariann Gabrielsen