Ryen minigjenbruksstasjon / by Tea Eskleand


Prosjektet omfatter en overdekket avfallsrampe, mottak for spesialavfall, hageavfallsmottak, garasje/lager/verksted, administrasjonsbygning, publikumstoalett, kømagasin og adgangskontroll. Store deler av anlegget skal ha visuell skjerming pga. nærhet til urbane områder med byutvikling.

Anlegget skal håndtere kø på egen tomt for ikke å bidra til trafikkproblemene rundt Ryenkrysset. Anlegget må være fleksibelt og kunne håndtere nye fraksjoner og endrede behov.

Anlegget ferdigstilles i 2018.

Brutto areal: Ca. 9 daam2
Oppdragsgiver: Renovasjonsetaten i Oslo (REN)
Ansvarlig: Ingrid M. Gabrielsen / Per Halle