Paulus kirke / by Kjersti Os Mathisen


Brutto areal: 840 m2
Oppdragsgiver: Kirkelig fellesråd
Ansvarlig: Birte Burau / Carl-Christoph Jantzen

 

 

 

Paulus kirke er en flott langkirke i tegl, inspirert av tysk gotikk. Den ligger ved Paulus plass i Thorvald Meyers gate 31 og ble innviet i 1892. Kirken ble opprinnelig tegnet av arkitekten Henrik Bull i 1889 og er et kulturminne i dag.
Vi holder på med arkitekturprosjektering av innvendige rehabiliterings- og ombyggingsarbeider i oppdrag av Kirkelig fellesråd i Oslo.