Steinkjer krematorium by Kjersti Os Mathisen


Om‐ og tilbygging av eksisterende gravkapell med krematorium. Det eksisterende kapellet utgjør et stramt formet volum med bratte, valmede takflater. En lavere sidefløy og en mur avgrenser et beplantet gårdsrom nord for kapellet. Det nye båremottaket har flatt tak og fremstår som underordnet den eksisterende bygningen.

Brutto areal: ca. 210 m2
Oppdragsgiver: Steinkjer kommune
Ansvarlig: Espen Eskeland / Birte Burau

 

Sandnessund krematorium by Tea Eskleand


Vi vant konkurransen om å tegne nytt krematorium med tilhørende driftsbygning i Tromsø i 2014.
Vi ble inspirert av vindens lek med det vakre vinterlandskapet. Bygget består av et gårdsrom, et større areal knyttet til drift av krematoriet, hage med minnevegg og seremonirom. Bygget ble ferdigstilt vinteren 2017.

Brutto areal: ca. 1700m2
Oppdragsgiver: Tromsø kommune
Ansvarlig: Espen Eskeland / Carl Engblom

Parallelloppdrag Kvibergs krematorium by Tea Eskleand


Vi har levert vårt forslag i konkurransen om nytt krematorium i Kviberg.
Forslaget legger vekt på å skape et godt samspill mellom det nye og det eksisterende krematoriet, samtidig som bygningen bevarer hovedtrekkene i det eksisterende landskapsrommet.

Brutto areal: 1900 m2
Oppdragsgiver: Svenska kyrkan
Ansvarlig: Espen Eskeland / Carl Engblom / Ingrid Gabrielsen

Alfaset krematorium by Tea Eskleand


arkitektene as, Dyrvik Arkitekter AS og Grindaker AS Landskapsarkitekter vant i 2006 en nordisk arkitektkonkurranse om et nytt krematorium på Alfaset gravlund i Oslo. Alfaset krematorium ble åpnet sommeren 2009. Anlegget er med sine fire ovner ett av nordens største og mest moderne krematorier.

Prosjektet er omtalt i flere utgivelser, bl. a. i Goodbye Architecture utgitt i 2018.

Brutto areal: 2.500m2
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Gravferdsetaten
Ansvarlig: Espen Eskeland

Ålesund krematorium by Tea Eskleand


Oppdraget omfatter prosjektering, kontrahering og oppfølging av nytt, frittliggende krematorium nær øvre gravlund i Ålesund. Anlegget ble satt i drift i november 2011.

Brutto areal: 500m2
Oppdragsgiver: Ålesund kirkelige fellesråd
Ansvarlig: Espen Eskeland / Ola Hansen

Røros krematorium by Tea Eskleand


arkitektene as vant konkurransen om ombyggingsarbeider og utskiftning av kremasjonsanlegget i august 2010. Skisseprosjektet ble levert i juni 2011, og byggearbeidene ble ferdigstilt våren 2016.

Brutto areal: 295m2
Oppdragsgiver: Røros kirkelige fellesråd
Ansvarlig: Espen Eskeland

Gjøvik krematorium by Tea Eskleand


Nytt krematorium i tilbygg til eksisterende gravkapell.
Byggearbeidene ble avsluttet våren 2010.

Brutto areal: 450m2
Oppdragsgiver: Gjøvik kirkelige fellesråd
Ansvarlig: Espen Eskeland / Carl Christoph Jantzen

Kristiansund krematorium by Tea Eskleand


Nytt krematorium i tilknytning til eksisterende gravkapell på Kirkelandet gravlund. Anlegget ble satt i drift våren 2011.

Brutto areal: 450m2
Oppdragsgiver: Kristiansund kirkelige fellesråd
Ansvarlig: Espen Eskeland / Iver Hoveid